Μεταχειρισμένα

Άροτρο Pietro Moro EVQ 14R
4υγο με υδραυλική μετατόπιση
Τιμή 7.000,00 + ΦΠΑ

Πολύδισκο Ζορμπάς
32 δίσκοι Φ560, υδραυλικό
Τιμή 4.000,00 + ΦΠΑ

Φρέζα Τσαλαπατάρας
Βαρέος τύπου 2,7 μέτρα
Τιμή 3.200,00 + ΦΠΑ

Δισκοσβάρνα Παπαδόπουλος
32 δίσκοι Φ510
Τιμή 3.200,00 + ΦΠΑ


Αναρτώμενο Ψεκαστικό ProJet, 15m υδραυλική βέργα, 3πλά μπεκ, αντλία Comet bp151, άριστη κατάσταση
Τιμή 5.500,00 + ΦΠΑ

 

Άροτρο Kverneland MZ 4υνο + δίσκο
Τιμή 2.750,00 + ΦΠΑ

Άροτρο 4υνο με ρόδα
Τιμή 2.600,00 + ΦΠΑ


Σπαρτική ΒΕΚΑΜ 16 δίσκων, μεγάλη σκάφη, υδραυλική αλυσίδα
Τιμή 5.450,00 + ΦΠΑ


Σπαρτική ΒΕΚΑΜ 14 δίσκων, μεγάλη σκάφη, υδραυλική σβάρνα
Τιμή 4.850,00 + ΦΠΑ


Σπαρτική Ζ, 16 δίσκων 
Τιμή 2.500,00 + ΦΠΑ
 
 

DiscoMax 300 επιδείξεων
Τιμή 6.500,00 + ΦΠΑ
 26/08 - 29/08/2014
Stara Zagora, Βουλγαρία

 


20/05 - 26/05/2014
Novi Sad, Σερβία

 


05/06 - 08/06/2014
Fundulea, Ρουμανία


 

Powered By wst